CSS boje

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

Primer1
<style type="text/css">
2
body { background: #FFFFFF; color: #000000 }
3
</style>


Boja se može definisati na sledeće načine:

 • RGB (red, green, blue) u heksadecimalnom formatu

  1
  #FFFFFF - bela boja
  2
  #000000 - crna boja
  3
  #FF0000 - crvena boja
  4
  #00FF00 - zelena boja
  5
  #0000FF - plava boja


 • RGB u decimalnom formatu

  1
  rgb(255, 255, 255) - bela boja
  2
  rgb(0, 0, 0) - crna boja
  3
  rgb(255, 0, 0) - crvena boja
  4
  rgb(0, 255, 0) - zelena boja
  5
  rgb(0, 0, 255) - plava boja


 • Predefinisani naziv boje na engleskom jeziku

  CSS kodovi za boje se nalaze u sledećoj tabeli.