CSS centriranje

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

CSS može da kontroliše horizontalno centriranje elemenata. Zavisno od tipa elementa nad kojim treba izvršiti centriranje, primenjuju se različite metode.

Centriranje block elemenata (DIV)Centriranje block HTML elementa (npr. < DIV >) se izvodi kontrolom svojstva margin.

margin-left: auto; margin-right: auto;


ili kraće

margin: 0 auto


DIV elment je centriran zahvaljujući levoj i desnoj margini, čije su vrednosti podešene na auto.

Centriranje tekstaCentriranje teksta se vrši pomoću svojstva text-align.

h1 { text-align: center }


Centriranje slikaSlike se mogu centrirati metodom centriranja block elemenata uz podešavanje prikaza na display: block.

img { margin: 0 auto; display: block }