CSS fontovi

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

U CSS-u prikaz fontova se može kontrolisati pomoću sledećih parametara:

 • font-family

  1
  body
  2
  {
  3
  font-family: Verdana Arial "Times New Roman", serif
  4
  }


  Web brauzer uzima prvi font sa spiska (Verdana). Ukoliko taj font ne postoji na kompjuteru, pokušava sa sledećim sve dok ne naiđe na font koji može da prikaže. Fontovi čije se ime sastoji od više razdvojenih reči (npr. Times New Roman) moraju biti navedeni pod navodnicima.

  • Times New Roman
  • Georgia
  • Arial
  • Verdana
  • Courier New
  • Lucida


 • font-style: normal, italic ili oblique
 • font-size

  1
  body { font-size: 100% }
  2
  h1 { font-size: 40px; }
  3
  h2 { font-size: 1.5em; }


 • font-weight: normal ili bold
 • font-variant: normal ili small-caps