CSS pseudo elementi

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

CSS pseudo-element se koristi za oblikovanje pojedinih delova određenog HTML elementa, npr:

 • Stilizovanje prvog slova pasusa, ili prve linije
 • Ubacivanje sadržaja pre ili posle elementa


Sintaksa1
.klasa::pseudo-element { /* Obratite pažnju na dvostruku dvotačku "::" */
2
svojstvo: vrednost;
3
}


Pseudo elementi • ::first-line  Odnosi se na prvu liniju u bloku. Mogu se kontrolisati sledeća svojstva:

  • font
  • boje
  • pozadina
  • razmak izmеđu reči
  • razmak između slova
  • text-decoration
  • vertikalno poravnanje
  • transformacija teksta
  • visina linije
  • clear


 • ::first-letter  Odnosi se na prvo slovo u bloku. Moguće je kontrolisati sledeća svojstva:  Primer  1
  p.intro::first-letter {
  2
  color: #ff0000;
  3
  font-size:200%;
  4
  }


 • ::before  Koristi se za ubacivanje sadržaja ispred izabranog elementa.

 • ::after  Koristi se za ubacivanje sadržaja posle izabranog elementa.

 • ::selection  Kontrola prikaza dela stranice koji je korisnik obeležio. Mogu se kontrolisati sledeća svojstva:

  • color
  • background
  • cursor
  • outline


Višestruka upotreba pseudo elemenata1
p::first-letter {
2
color: #ff0000;
3
font-size: xx-large;
4
}
5
6
p::first-line {
7
color: #0000ff;
8
font-variant: small-caps;
9
}