CSS struktura

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

CSS sintaksa se sastoji od opisa izgleda elemenata u dokumentu. Opis može da definiše izgled više elemenata, i više opisa može da definiše izgled jednog elementa.

Svaki CSS opis se sastoji iz tri elementa:

1
ciljni_element
2
{
3
svojstvo: vrednost;
4
svojstvo: vrednost;
5
...
6
}


Ciljni element može biti:

  • HTML tag: table, div, p, ...
  • Naziv klase: .okvir, .plava_slova, ...
  • id elementa: #naslov, #email_adresa, ...


Svojstva se opisuju nizom ključnih reči definisanih u W3C standardu, koje se mogu svrstati u sledeće kategorije:Vrednosti pojedinih svojstava se mogu dodeliti na dva načina:

  • predefinisanim ključnim rečima
  • numeričkim vrednostima