Obuka za krajnje korisnike softvera

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

Web aplikacije mogu imati korisnike različitih nivoa. Zato se obuka mora prilagoditi nivou pristupa koji će korisnik imati. Obuka se izvodi putem kurseva, koji treba da budu prilagođeni procenjenom nivou znanja i afinitetima korisnika.

Obuka za krajnje korisnike softveraElementi sa kojima krajnji korisnik treba da bude upoznat su:

  • Korisnički interfejs. Struktura stranice, raspored i značenje elemenata na ekranu.
  • Funkcije sistema. Koje funkcije su dostupne i šta se sa njima može postići.


Obuka za administratore sistemaAdministratori treba da znaju kako sistem radi. Elementi sa kojima treba da budu upoznati su:

  • Organizacija sistema. Osnovni elementi arhitekture sistema, podešavanje servera.
  • Funkcije za podršku rada. Alati za nadzor rada aplikacije, ponašanje servera, bezbednost aplikacije.
  • Podrška krajnjim korisnicima. Kako pomoći krajnjem korisniku u svakodnevnom radu ili u slučaju pojave greške.
  • Konfiguracija sistema. Podešavanje parametara koji utiču na efikasnost rada sistema.
  • Podešavanje prava pristupa sistemu i/ili delovima sistema. Menadžment korisničkih naloga.
  • Raspodela resursa. Dodela prostora na disku, menadžment zaduženja.