HTML atributi

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

Uz svaki HTML tag se mogu dodati atributi koji će definisati prirodu elementa. U sledećoj tabeli su prikazani atributi koji se najčešće koriste:

AtributOpis
classImena CSS klasa koje se dodeljuju elementu
idJedinstveni Id koji se dodeljuje elementu
styleDefiniše CSS stil elementa
titleDodatne informacije o elementu koje će se pojaviti kada se mišem stane iznad njega
accesskeyshortcut taster koji aktivira/fokusira dati element
dirsmer ispisivanja teksta u elementu
langjezik sadržaja u elementu
tabindexredosled aktiviranja/fokusiranja prilikom promene


Primeri  • Centriraj tekst u < div > bloku

    <div style="text-align: center">Tekst</div>


  • HTML Link sa žutom pozadinom

    <a style="background: yellow" href="#">Klikni ovde</a>