HTML Get i Post

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

GET i POST su osnovni protokoli za prosleđivanje željenih parametara ili sadržaja web obrasca web serveru.

GET protokolGET protokol podrazumeva da se podaci prosleđuju putem URL parametara, koji se na osnovnu URL adresu dodaju iza znaka "?". Parametri se zadaju u sledećem formatu

ime_parametra=vrednost


a međusobno su odvojeni znakom "&".

Primerhttp://www.novinskisajt.rs/clanak.php?id=158320&akcija=komentari


POST protokolPOST protokol se obično koristi prilikom unosa teksta ili ubacivanja fajlova na server, a uneti podaci se ne vide u URL adresi.

PHPKako PHP tretira GET i POST zahteve možete pročitati ovde.