HTML frejmovi

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

HTML frejm se koristi za prikaz web stranice u okviru druge web stranice.

SintaksaDa bi se HTML frejm formirao, koristi se HTML tag <iframe>. Izgled frejma se može kontrolisati pomoću CSS-a.

<iframe src="URL"></iframe>


Primer<iframe src="http://sr.magma.rs/magma" width="75%" height="200"></iframe>