HTML input elementi

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

Sledeći HTML input elementi se mogu koristiti unutar < form > obrasca za slanje podataka web serveru.

Unos teksta u jednoj liniji<input type="text" name="prezime">


Unos teksta u više linija<textarea rows="4" cols="5">Tekst</textarea>


Unos lozinke<input type="password" name="lozinka">


Padajuća lista1
<select name="marka">
2
<option value="1">Audi</option>
3
<option value="2">BMW</option>
4
<option value="3">Mercedes</option>
5
<option value="4">Volkswagen</option>
6
</select>


Radio dugme1
<input type="radio" name="pol" value="muski">
2
<input type="radio" name="pol" value="zenski">


Polje za potvrdu (čekiranje, engl. Checkbox)1
<input type="checkbox" name="vozilo" value="auto">
2
<input type="checkbox" name="vozilo" value="motor">


Dugme za slanje fajla (engl. upload)<input type="file" name="fajl">


Dugme<input type="button" value="Dugme">


Dugme za slanje obrasca<input type="submit" name="submit" value="Posalji">


Dugme za resetovanje obrasca<input type="reset" value="Resetuj">