HTML komentari

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

HTML komentari se mogu uneti bilo gde unutar HTML dokumenta i taj deo teksta neće biti prikazan na web stranici. Web brauzer ignoriše HTML komentare prilikom prikaza web stranice.

HTML komentar je vidljiv u izvornom kodu HTML dokumenta.

Sintaksa1
<!--
2
Komentar u HTML stranici
3
-->


Primer1
<!doctype HTML>
2
<html>
3
<head>
4
<meta charset="utf-8" />
5
</head>
6
<body>
7
<!-- Postavi link ka www.magma.rs -->
8
<a href="http://www.magma.rs">Magma web dizajn</a>
9
<!-- Iza linka ide prelom linije -->
10
<br />
11
<!-- Pasus -->
12
<p>Izrada web sajtova i web portala</p>
13
</body>
14
</html>


RezultatMagma web dizajn
Izrada web sajtova i web portala