HTML kontakt forma

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

Sledeći primer je rekapitulacija tačakaKontakt formaNapravimo jednostavan web obrazac za registraciju novih korisnika. Podaci koji se traže od korisnika da unese su:

  • Ime i prezime, pol, adresa, broj telefona i slika
  • Zaposlen (da ili ne)
  • Korisničko ime i lozinka, email adresa


1
<form action="./registracija.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
2
Ime i prezime: <input name="ime"><br />
3
Pol: <input type="radio" name="pol" value="1"> Muški
4
<input type="radio" name="pol" value="2"> Ženski<br />
5
Adresa: <input name="adresa"><br />
6
Telefon: <input name="telefon"><br />
7
Zaposlen: <select name="zaposlen">
8
<option value="1">Da</option>
9
<option value="0">Ne</option>
10
</select><br />
11
Korisničko ime: <input name="username"><br />
12
Lozinka: <input name="password"><br />
13
email adresa: <input name="email"><br />
14
Slika: <input type="file" name="slika"><br /><br />
15
<input type="submit" value="Pošalji"
16
</form>


RezultatIme i prezime:
Pol: Muški Ženski
Adresa:
Telefon:
Zaposlen:
Korisničko ime:
Lozinka:
email adresa:
Slika: