HTML linkovi

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

HTML link (engl. Hyperlink) se formira upotrebom HTML tagova <a> ... </a>

Sintaksa<a href="URL" target="TARGET" atributi>OPIS</a>


TARGET HTML linka može biti:

 • _blank - otvori u novom prozoru ili tab-u
 • _self - otvori link u istom frejmu
 • _parent - otvori link u matičnom frejmu
 • _top - otvori link
 • ime - otvori link u željenom frejmu


Interni linkHTML link koji vodi ka stranici u okviru istog web sajta.

<a href="/galerija/index.php">Galerija slika</a>


HTML link koji vodi na određeno mesto u okviru iste web stranice.

 • Link koji označava određeno mesto na web stranici

  <a name="top"></a>


 • Link koji upućuje na određeno mesto na web stranici

  <a href="#top"></a>


Eksterni linkoviHTML link koji vodi na drugi web sajt.

<a href="http://www.magma.rs" target="_blank">Web dizajn</a>