HTML naslovi

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

HTML naslovi su delovi HTML stranice koji označavaju naslov stranice ili podnaslove pojedinih delova teksta.

HTML naslov se formira između HTML tagova < h1 > ... < /h1 >, < h2 > ... < /h2 > itd. sve do < h6 >, gde < h1 > ima najveći značaj - naslov cele stranice, a < h6 > najmanji značaj.

Primer1
<h1>Naslov cele stranice</h1>
2
<h2>Podnaslov</h2>
3
<h3>Podnaslov</h3>
4
<h4>Podnaslov</h4>
5
<h5>Podnaslov</h5>
6
<h6>Podnaslov</h6>


RezultatNaslov cele stranice


Podnaslov


Podnaslov


Podnaslov


Podnaslov

Podnaslov