HTML obrasci

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

Web obrzac na web stranici se formira pomoću HTML tagova < form >...< /form > i omogućava korisniku da unese podatke i/ili izabere fajlove koji će biti prosleđeni web serveru na dalju obradu. Ukoliko se tagovi izostave, obrazac neće moći da prosledi podatke veb serveru.

Gde se koriste web obrasci?Kada želite da se ulogujete na Gmail, korisničko ime i lozinku unosite preko web obrasca. Popunjavate kontakt formu ili pišete komentar na novinskom portalu? To su takođe web obrasci.

Sintaksa1
<form action="URL" method="METHOD" enctype="ENCTYPE" target="TARGET">
2
...
3
</form>


AtributiHTML atributi koji se navode uz HTML < form > tag definišu ponašanje web obrasca, tabela 1. Atributi koji se mogu navesti uz elemente za unos podataka se nalaze u tabeli 2.

Tabela 1
AtributOpis
URLURL adresa stranice koja će se aktivirati nakon slanja obrasca. Ukoliko se ovaj parametar izostavi, biće aktivirana stranica na kojoj se obrazac nalazi.
METHODPOST ili GET, vidi tačku 0
ENCTYPEapplication/x-www-form-urlencoded
Default vrednost. Svi karakteri se enkodiraju pre slanja.
multipart/form-data
Nema enkodiranja karaktera. Ova vrednost se mora navesti ukoliko se putem obrasca šalje fajl
text/plain
Blanko karakteri (engl. space) se pretvaraju u "+"
TARGETIste vrednosti i značenja kao prilikom formiranja linka


Tabela 2
AtributOpis
typeTip elementa
nameIme elementa, koje će se u PHP matricama $_POST ili $_GET (zavisno od izabranog metoda slanja obrasca) pojaviti kao ključ čija će vrednost biti podatak unet u polje.
Ukoliko se ovaj atribut izostavi, element neće ući u $_POST ili $_GET matricu.
valuePredefinisana vrednost polja