HTML sintaksa

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

HTML sintaksa prati sledeća pravila

  • HTML elementi i njihova svojstva se pišu malim slovima
  • Vrednosti svojstava HTML elemenata se navode unutar dvostrukih navodnika
  • HTML elementi treba da budu zatvoreni.
  • Za parni HTML element se pišu i početni i završni tag.
  • Prazni elementi moraju biti pravilno zatvoreni kosom crtom.


Parni HTML elementiParni HTML elementi se sastoje od početnog i završnog tag-a.

Primer<p>www.magma.rs</p>


Prazni HTML elementiPrimer<br />