HTML slike

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

HTML tag <img> se koristi za prikaz slike u okviru HTML dokumenta. <img> HTML tag zahteva dva atributa:

  • src - URL adresa slike
  • alt - Opis slike koji će biti prikazan ukoliko slika nije prikazana


Sintaksa<img src="URL slike" alt="Opis slike" atributi>


Primer<img src="http://www.magma.rs/magma-erp.jpg" alt="Web aplikacije">


Slika sa linkomPrimer1
<a href="http://www.magma.rs">
2
<img src="http://www.magma.rs/slika.png" alt="Magma">
3
</a>