HTML tagovi

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

HTML tagovi su oznake web brauzeru za početak i kraj nekog elementa. HTML tagovi počinju znakom "<" (manje od), a završavaju se znakom ">" (veće od).

Postoje dve vrste tagova:

  • Otvarajući tagovi, npr. <html>
  • Zatvarajući tagovi sa kosom crtom, </html>.


Sadržaj se postavlja između otvarajućeg i zatvarajućeg HTML tag-a.