Šta je to HTML?

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

HTML je markirni jezik koji se koristi za izradu web stranica. Za izradu HTML stranice je dovoljan običan tekst editor. Pomoću HTML tagova se odvajaju instrukcije od sadržaja, odnosno formatira sadržaj. Tagovi mogu biti upareni ili samostalni.

Upareni tagovi<b>PHP</b>


Samostalni tagovi<br />