HTML5

HTML je markirni jezik za formiranje web stranica, koji podržavaju svi moderni web brauzeri. Osim toga, svi bruzeri, i stari i novi tretiraju nepoznate tagove kao inline elemente. Zato je moguće "naučiti" stare web brauzere kako da tretiraju "nepoznate" HTML elemente.

HTML5 uvodi osam novih semantičkih elemenata:

 • header
 • section
 • footer
 • aside
 • nav
 • main
 • article
 • figure


HTML5 dokumentPrimer1
<!DOCTYPE html>
2
<html>
3
<head>
4
<title>Magma.rs: HTML5</title>
5
</head>
6
<body>
7
<h1>HTML5</h1>
8
<div>HTML5 tutorijal na www.magma.rs</div>
9
</body>
10
</html>


Objašnjenje • <!DOCTYPE html> deklaracija definiše dokument kao HTML5
 • Sadržaj između tagova <html> i </html> opisuje HTML dokument
 • <head> ... </head> pruža osnovne informacije o stranici
 • <title> ... </title> daje naslov dokumenta
 • <body> ... </body> je vidljivi sadržaj stranice


Osnove HTML-a možete pročitati ovde.