HTML5 Atributi

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

HTML5 atributi su prikazani u sledećoj tabeli.

AtributOpis
contenteditableda li se sadržaj elementa može menjati?
contextmenudefiniše pripadajući kontekst-meni
draggableda li se element može prevlačiti
dropzoneda li se prevučeni podaci kopiraju, prebacuju
hiddenelement još nije, ili više nije vidljiv