HTML5 Novi elementi

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

Novi elementi uvedeni u HTML5 su prikazani u sledećoj listi.

TagOpis
< article >Članak u dokumentu
< aside >Sadržaj izvan glavnog sadržaja stranice
< bdi >Deo teksta koji može biti prikazan u pravcu različitom od ostatka teksta
< details >Dodatni detalji koje korisnik može da vidi ili sakrije
< dialog >Dialog box ili prozor
< figcaption >Naslov za element < figure >
< figure >Ilustracije, dijagrami, slike, programski kod itd.
< footer >Futer dokumenta ili dela dokumenta
< header >Zaglavlje dokumenta ili dela dokumenta
< main >Glavni sadržaj dokumenta
< mark >Markirani tekst
< menuitem >Komanda ili stavka u meniju
< nav >Navigacioni linkovi u dokumentu
< progress >Napredak zadatka
< section >Sekcija u dokumentu
< summary >Vidljivo zaglavlje za element
< time >Datum i vreme
< wbr >Mogući prelom linije