JavaScript događaji

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

JavaScript može da reaguje dinamički na različite događaje kao što su učitavanje web stranice, klik mišem, fokusiranje HTML elementa itd.

PrimerSledeći primer reaguje na događaj kada se klikne na HTML dugme.

<button onclick="alert('Kliknuo si na dugme!')">Klikni</button>


JavaScript događajiU sledećoj tabeli je dat spisak JavaScript događaja sa kratkim opisom.

JavaScript događajOpis
onchangeHTML element je promenjen
onclickKorisnik je kliknuo na HTML element
oncontextmenuPritisnuto desno dugme miša da bi se pojavio kontekstualni meni
ondblclickDupli klik mišem
onmousedownDugme miša pritisnuto
onmouseoverKorisnik je mišem došao na HTML element
onmouseoutKorisnik je pomerio miša sa HTML elementa
onmouseupDugme miša je pušteno
onkeydown, onkeypressDugme na tastaturi je pritisnuto
onkeyupDugme na tastaturi je puštenu
onerrorDošlo je do greške prilikom učitavanja eksternog fajla
onloadBrauzer je završio učitavanje stranice
onscrollScrollbar elementa se pomera
onblurElement nije više u fokusu
onfocusElement je fokusiran
oninputKorisnik unosi sadržaj u element
onresetWeb obrazac je resetovan
onsearchKorisnik unosi u polje za pretragu
onselectKorisnik je obeležio tekst (elementi < input > i < textarea >)
onsubmitWeb obrazac je poslat
ononlineBrauzer je prešao u online mod
onofflineBrauzer je prešao u offline mod
onwheelTočkić miša je pomeren