MySQL zatvaranje veze

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

Zatvaranje veze sa MySQL bazom podataka u PHP programskom jeziku se vrši na sledeći način, zavisno od ekstenzije koju koristite:

mysql_close($db); // MySQL


ili

mysqli_close($db); // MySQLi


ili

$db->close(); // PDO


gde je

  • $db identifikator uspostavljene veze