Povezivanje MYSQL sa PHP

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

Pre nego što PHP pristupi podacima u bazi podataka, mora da uspostavi vezu sa MySQL serverom:

1
// MySQL
2
$db = mysql_connect($host, $korisnicko_ime, $lozinka);
3
mysql_select_db($baza, $db);


ili

1
// MySQLi
2
$db = new mysqli($host, $korisnicko_ime, $lozinka, $baza);


ili

1
// PDO
2
$db = new PDO(
3
"mysql:host=$host;dbname=$baza", 
4
$korisnicko_ime, 
5
$lozinka
6
);


gde su:

  • $db - identifikator uspostavljene veze
  • $host - ime hosta ili IP adresa
  • $korisnicko_ime - korisničko ime
  • $lozinka - lozinka
  • $baza - ime baze podataka