Grananje u programiranju

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

PHP programski jezik tokom izvršavanja koda može da izvrši sledeća grananja:

  • if ( ... ) else
  • switch


if ( ... ) else1
if (uslov)
2
{
3
kod koji se izvršava ako je uslov ispunjen;
4
}
5
elseif (uslov #1)
6
{
7
kod koji se izvršava ako je uslov #1 ispunjen;
8
}
9
... elseif ...
10
else
11
{
12
kod koji se izvršava ako nijedan od gornjih uslova
13
nije ispunjen;
14
}


switch1
switch (n) /* n je izraz ili promenljiva */
2
{
3
case vrednost1 :
4
kod koji se izvršava ako je uslov ispunjen;
5
break;
6
case vrednost2 :
7
kod koji se izvršava ako je uslov ispunjen;
8
break;
9
...
10
default :
11
kod koji se izvršava u slučaju da za konkretnu
12
vrednost prethodno nije izvršena case provera; 
13
}