PHP direktorijumi

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

Sadržaj direktorijumaPronađi sve fajlove u tekućem direktorijumu

$lista = glob('*.*');


Pronađi sve fajlove u tekućem direktorijumu sa ekstenzijom txt

$lista = glob('*.txt');


Pronađi sve fajlove čije ime počinje sa slika_ i imaju ekstenziju jpg:

$lista = glob('slika_*.jpg);


Napravi direktorijumKreiranje novog direktorijuma je moguće upotrebom PHP funkcije mkdir.

mkdir("./slike/bmw", 0700);


Obriši direktorijumUklanjanje direktorijuma se može postići upotrebom PHP funkcije rmdir. Preduslov koji mora da bude ispunjen jeste da je direktorijum prazan.

rmdir("./slike/bmw", 0700);