PHP i MySQL

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

PHP može da se poveže sa različitim bazama podataka, u skladu sa instaliranim ekstenzijama, pri čemu je kombinacija PHP i MySQL jedna od najpopularnijih cross-platform kombinacija.

PHP poseduje tri osnovne API opcije za konekciju sa MySQL serverom:

  • MySQL ekstenzija
  • MySQLi ekstenzija
  • PDO - PHP Data Objects


MySQLi i PDO su uvedeni sa PHP verzijom 5.0. Starija MySQL ekstenzija može još uvek da se koristi, ali je njen dalji razvoj obustavljen i ne preporučuje se više za upotrebu u novim projektima.

MySQLi, skraćeno od MySQL improved poseduje dvojni interfejs - proceduralni i OOP. Proceduralni interfejs je prihvatljiviji korisnicima koji vrše migraciju sa MySQL ekstenzije.

Ukoliko se nađete u nedoumici koju ekstenziju da koristite, kratak odgovor bi bio - koju god hoćete. PDO funkcioniše sa 12 različitih sistema baza podataka, dok MySQLi funkcioniše samo sa MySQL serverom.