PHP otvaranje datoteke

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

fopen, fread, fclosePrimer otvaranja lokalnog fajla i čitanja njegovog sadržaja:

  • Otvori fajl sa imenom neki_fajl.txt
  • Pročitaj kompletan sadržaj fajla i smesti ga u promenljivu $sadrzaj
  • Zatvori fajl


1
<?php
2
$ime_fajla = "./neki_fajl.txt";
3
$f = fopen($ime_fajla, "r");
4
$sadrzaj = fread($f, filesize($ime_fajla));
5
fclose($f);
6
?>


Kodovi za pristup fajlovima1
r    Otvori fajl samo za čitanje. Stavi pointer na početak fajla.
2
r+   Otvori fajl za čitanje i pisanje. Stavi pointer na početak fajla.
3
w    Otvori fajl samo za pisanje. Stavi pointer na početak fajla. Ukloni sadržaj fajla, a ako fajl ne postoji, kreiraj ga.
4
w+   Otvori fajl za čitanje i pisanje. Stavi pointer na početak fajla. Ukloni sadržaj fajla, a ako fajl ne postoji, kreiraj ga.
5
a    Otvori fajl samo za pisanje. Stavi pointer na kraj fajla. Ukoliko fajl ne postoji, kreiraj ga.
6
a+   Otvori fajl za čitanje i pisanje. Stavi pointer na kraj fajla. Ukoliko fajl ne postoji, kreiraj ga.
7
x    Otvori fajl samo za pisanje. Stavi pointer na početak fajla. Ukoliko fajl postoji, fopen() će vratiti FALSE i prijaviti grešku tipa E_WARNING.
8
x+   Otvori fajl za čitanje i pisanje. Stavi pointer na početak fajla. Ukoliko fajl postoji, fopen() će vratiti FALSE i prijaviti grešku tipa E_WARNING.