PHP rad sa fajlovima

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

Pročitaj lokalni fajlPročitaj lokalni fajl i ceo sadržaj smesti u promenljivu $c

$c = file_get_contents($ime_fajla);


Pročitaj web stranicuPročitaj web stranicu na datoj adresi i sadržaj smesti u promenljivu $c

$c = file_get_contents('http://www.google.com');


Zapiši sadržaj u lokalni fajlZapiši sadržaj promenljive $c u lokalni fajl

file_put_contents(ime_fajla, $c);


Brisanje fajlaunlink(ime_fajla);


Promena naziva fajla ili direktorijumarename('./tmp/spisak.txt', './tmp/lista.txt');


Kopiranje fajlacopy('./tmp/spisak.txt', './tmp/lista.txt');


Premeštanje fajlova iz jednog direktorijuma u drugirename('./tmp/auto.jpg', './slike/bmw/auto.jpg');