Šta je to PHP?

Pošalji komentar

Ocenite članak

Trenutna ocena: 5.00

PHP (engl. PHP: Hypertext Preprocessor) je popularan programski jezik koji se koristi za dinamičko generisanje HTML koda i web sadržaja. PHP se nalazi i izvršava na web serveru. Napisan je u programskom jeziku C, PHP sintaksa je slična kao i u C-u, a popularnost je stekao zahvaljujući jednostavnosti. PHP dozvoljava i proceduralno programiranje i objektno orijentisano programiranje.

Da, dinamički web sajtovi se prave pomoću PHP-a. Popularni CMS sistemi su napravljeni u PHP-u.

IstorijaPHP/FI je 1995. godine objavio Rasmus Lerdorfa. To je bio skup alata (engl. Personal Home Page Tools) napisanih u programskom jeziku Perl koje je autor koristio za lične potrebe. Rasmus je ceo projekat preveo na C i omogućio komunikaciju sa bazom podataka. Napokon, ceo kod je objavljen 1997. godine kao besplatni open source kako bi postao svima dostupan. Time su dalji razvoj i testiranje postali efikasniji i brži.

PHP 3.0 su napravili Endi Gutmans i Zeev Suraski 1997. godine i to je bila prva verzija koja je dobila formu u kojoj danas poznajemo PHP.

PHP 4.0 je nastao 1998. godine, dok je PHP 5.0 objavljen 2004. godine. U verziji 5, PHP je dobio punu podršku za Objektno Orijentisano Programiranje.

Kako radi PHP?PHP kod se nalazi na web serveru. Krajnji korisnik ne može da vidi PHP kod, već samo HTML dokumente koje PHP isporučuje.

PHP generiše HTML kod tako što:

  • Prepozna šta korisnik traži
  • Pronađe potrebne podatke iz baze podataka ili dokumenta
  • U HTML kod integriše dinamički sadržaj
  • Isporuči korisniku gotovu HTML stranicu