Zašto PHP?

Pošalji komentar

Ocenite članak

Trenutna ocena: 5.00

PHP je jedan od najpopularnijih programskih jezika na strani servera i podržava ga većina hosting kompanija. Iako se najviše koristi za razvoj web aplikacija, može poslužiti i u druge svrhe.

Statistika primene web programskih jezika, 2015
Statistika primene web programskih jezika, 2015


Pisan je u programskom jeziku C, otvorenog je koda i može biti instaliran na velikom broju operativnih sistema i platformi. Modularan je, tako da se osnovni skup funkcionalnosti može proširiti uključivanjem ekstenzija.

PHP sintaksa je slična kao i u drugim programskim jezicima koji prate sintaksu programskog jezika C.

PHP svoju popularnost duguje velikom broju besplatnih, open-source rešenja. Iako konkurenti pokušavaju da dokažu da PHP nije bezbedan, ovaj programski jezik koriste velikih Internet igrači kao što su Wikipedia, Facebook, Flickr, Digg i Yahoo.