Lamp, Wamp, Xampp, ...

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

LAMP, WAMP i XAMPP su varijacije grupe softvera koje zajedno čine web server i platformu za pokretanje web aplikacija.

LAMP platforma • Linux operativni sistem
 • Apache HTTP Server
 • MySQL Server
 • PHP programski jezik


WAMP platforma • Windows operativni sistem
 • Apache HTTP Server
 • MySQL Server
 • PHP programski jezik


XAMPP platformaXAMPP omogućava developerima da lako naprave lokalni web server za testiranje ili razvoj aplikacija.

 • X - cross-platform
 • Apache HTTP Server
 • MySQL Server
 • PHP
 • Perl