Šta je to phpMyAdmin?

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

phpMyAdmin je web aplikacija i softverski alat razvijen u PHP programskom jeziku za potrebe administriranja MySQL sistema baza podataka u web b rauzeru. Pomoću phpMyAdmin-a moguće je:

  • kreirati i uklanjati baze podataka
  • izvoditi operacije nad tabelama i poljima
  • izvršavati SQL upite
  • upravljati ključevima (indeksima)


phpMyAdmin

phpMyAdmin je kreirao Tobias Ratschiller. Rad na aplikaciji je započeo 1998. godine, a kada je 2000. godine odustao od daljeg razvoja phpMyAdmin je postao jedna od najpopularnijih aplikacija i nezaobilazni alat za administriranje MySQL baze podataka.

Trenutno, softver je dostupan na oko 50 jezika. U međuvremenu je kreirana slična aplikacija - phpPgAdmin za administraciju PostgreSQL baze podataka.