Šta sve treba da bi web aplikacija radila?

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

Da bi web aplikacija mogla da se pokrene, potrebni su nam sledeći elementi:Na tržištu postoje različiti web serveri, mnoštvo programskih jezika i baza podataka pogodnih za razvoj web aplikacija. Izbor platforme zavisi od konkretnih potreba projektnog zadatka i raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa.

Jedna od najpopularnijih platformi u svetu je LAMP platforma koju čine:

  • Linux operativni sistem
  • Apache web server
  • MySQL baza podataka
  • PHP programski jezik


Sve komponente ove platforme su otvorenog koda i besplatne.