Garancija

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

Web aplikacija, kao i svaki drugi softver, se isporučuje korisniku uz obećanje da će vršiti jednu ili više funkcija. Takvo obećanje može biti neformalno, u vidu brošure ili drugog reklamnog materijala, ili formalno dato kroz tehničku specifikaciju aplikacije.

Garancija označava da proizvođač garantuje da je web aplikacija ispravna i da poseduje dogovorene ili reklamirane funkcionalnosti i koje su obaveze proizvođača u slučaju da se otkrije da aplikacija poseduje određene defekte.

Garancijom se obično definišu:

  • Vremenski period u kome korisnik aplikacije ima pravo da reklamira uočene nedostatke.
  • Vremenski period u kome je proizvođač aplikacije dužan da ukloni uočene nedostatke bez nadoknade.


Poslovno informacioni sistemi ili aplikacije izrađene po narudžbini se obično isporučuju uz tzv. ograničenu garanciju (engl. limited warranty). U tom slučaju, proizvođač ne garantuje da će aplikacija u potpunosti ispravno raditi, kao i da je moguće da njeno funkcionisanje odstupi od ugovorom definisanog. Ovakav tip garancije je veoma čest, zato što je gotovo nemoguće proizvesti softver koji nema grešaka.

Kada se prodaje gotova aplikacija, to se najčešće radi na "as-is" osnovi (u slobodnom prevodu, kakva je-takva je), kada proizvođač ne garantuje da će aplikacija raditi kako je obećano. Drugim rečima, softver se prodaje bez garancije.

Prilikom formiranja garancije, veoma je bitno da sam proizvođač softvera ograniči sopstvenu odgovornost, odnostno definiše slučajeve kada se garancija ne primenjuje:

  • Šta ako padne web server? Tada korisnik aplikacije ne može tužiti proizvođača aplikacije za gubitak podataka, jer je gubitak prouzrokovan kvarom na serveru.
  • Šta ako je neko neovlašćeno menjao izvorni kod aplikacije? Tada proizvođač softvera može odbiti reklamaciju ili raskinuti garantni ugovor.