Isporuka softvera

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

Softver koji izradimo i isporučimo, krajnjem korisniku treba da bude alat koji će mu olakšati, i što je moguće više automatizovati svakodnevni rad i poslovne aktivnosti.

Korisnički interfejs naših proizvoda je intuitivan, tako da aplikacije mogu da se koriste bez komplikovane obuke. Ipak, da bi korisnik mogao efikasno da koristi aplikaciju, mora biti obučen za njenu upotrebu i mora dobiti odgovarajuću prateću dokumentaciju.