MVC Arhitektura

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

MVC arhitektura (Model-View-Controller) je softverski šablon (software pattern) koji razdvaja aplikaciju na tri međusobno povezana dela.
Klasičan MVC pristup smešta svu logiku na web server, dok su nove tehnologije (Ajax, AngularJS, EmberJS, JavaScriptMVC, Backbone) omogućile da se MVC komponente delimično izvršavaju i na strani klijenta.

  • Model. Obrađuje podatke dobijene putem Controller-a.
  • View. Odgovoran je za prikaz podataka, shodno promenama u modelu..
  • Controller. Tumači zahtev korisnika i prosleđuje ga na Model ili View komponente.


Pogledajte na trenutak sekciju Web aplikacije i članak kako radi web aplikacija. Ukratko, web aplikacija od korisnika prima neki zahtev ili podatke, web server prepoznaje zahtev i obrađuje podatke na osnovu ugrađene poslovne logike. Rezultat procesa je web stranica koja će biti prikazana korisniku. Pri tome, podaci mogu da se čuvaju u fajlovima ili u bazi podataka.

U čemu je onda problem? Evo jednostavnog primera: zamislite da se poslovna logika, korisnički interfejs i komunikacija sa bazom podataka nalaze u jednom fajlu. Šta ako poželite da izmenite dizajn jednog obrasca? Umesto da posao poverite samo dizajneru, moraćete da angažujete i programera kako biste bili sigurni da prilikom izmene neće biti poremećen programski kod ili logika aplikacije.

Primenom MVC-a se pruža mogućnost prikaza modela na različite načine, a olakšani su procesi

  • dodavanja novih ili izmene postojećih izveštaja,
  • izmene interakcije sa korisnikom kao i
  • izmene poslovne logike