Testiranje web aplikacija

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

Rešili ste da napravite savršenu aplikaciju koja radi bez greške, ali ne uspevate da istrebite sve bubice u kompjuterskom kodu? Ne brinite se, to je skoro nemoguće. Koliko god da su developer ili tim dobri i iskusni, ne mogu da garantuju da će aplikacija ispravno raditi svaki put i u svim situacijama.

Proces testiranja počinje i teče paralelno sa procesom implementacije, a delovi sistema se pojedinačno testiraju prilikom izrade. Ukoliko čekate i sa testiranjem krenete u kasnijim fazama razvoja, ispravljanje uočenih grešaka će biti teže i skuplje. Po završetku svih komponenti i njihovog uklapanja u jedinstvenu celinu, vrši se testiranje celog sistema kao funkcionalne celine.

PAZI
Proces testiranja se često tumači kao proces koji treba da dokaže da softver ispravno radi. To je pogrešno jer proces testiranja upravo služi tome da se pronađu greške u sistemu.


Postoji više vrsta grešaka koje se mogu javiti prilikom razvoja jedne veb aplikacije:

  • Greška u kodu, koja može biti očigledna greška u sintaksi, ili logička greška koju je teže otkriti. U takve greške mogu da se svrstaju pogrešan postupak obrade podataka, nedovoljna preciznost obrade podataka ili prekoračenja dozvoljenih limita.
  • Greška u projektu, ukoliko deo projekta ili projekat u celini ne odgovara postavljenim zahtevima.
  • Greška u dokumentaciji, ukoliko je došlo do neusklađenosti programskog koda sa dokumentacijom koja ga opisuje.
  • Greška prilikom izbora platforme, kada izabrana platforma, softverska ili hardverska, ne može da ispuni projektom definisane zahteve (npr. pogrešno procenjene performanse).
  • Nepotpuna ili pogrešna specifikacija zahteva, kada npr. klijent ne ume dobro da objasni svoje potrebe prilikom izrade specifikacije.