Search Engine Friendly URL (SEF URL)

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

Pojam


Search Engine Friendly URL (SEF URL)

Značenje


URL adrese čitljive ljudima. Koriste se u procesu SEO optimizacije za pretraživače.