Kako radi web aplikacija?

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

Web aplikacija treba da prepozna šta korisnik želi i da mu isporuči odgovarajući rezultat u skladu sa zadatim kriterijumima i ovlašćenjima za pristup.

Web aplikacija
Web aplikacija


Osnovni princip rada web aplikacije se može podeliti u sledeće korake:

 1. Kada korisnik u web brauzeru unese željenu URL adresu (npr. www.google.com), njegov kompjuter šalje HTTP ili HTTPS zahtev preko interneta ili intraneta do web servera na kome se nalaze HTTP server, skripting jezik i sama web aplikacija.

 2. Web aplikacija analizira upućeni zahtev i pokušava da "shvati" šta korisnik želi od nje:

  • kojoj stranici se pristupa?
  • da li se u okviru zahteva nalaze parametri koje treba prepoznati?
  • da li je možda korisnik poslao podatke ili fajlove preko web obrasca?


 3. Web aplikacija je "razumela" šta se od nje traži. Sada treba da prepozna korisnika:

  • ko je poslao zahtev?
  • da li korisnik sme to da traži?


 4. Ukoliko korisnik ima odgovarajuća prava za započetu akciju, web aplikacija može da: 5. Rezultat rada web aplikacije može biti HTML web stranica, CSS, JavaScript, XML, slika, video, flash ili neki drugi dokument koji web server šalje preko interneta do kompjutera korisnika.