Kako napraviti web aplikaciju?

Sadržaj

Sadržaj1.WEB APLIKACIJA15
1.1.WEB SERVER15
1.2.SLOJEVI16
1.3.MVC ARHITEKTURA17
1.4.MODULARNOST17
1.5.RECIKLAŽA KODA18
1.6.FRAMEWORK18
1.7.TEMPLEJTI19
1.8.STRUKTURA SISTEMA FAJLOVA20
2.ELEMENTI WEB APLIKACIJE23
2.1.KORISNIČKI INTERFEJS23
2.1.1.Struktura ekrana23
2.1.2.Šablon web stranice26
2.1.3.Navigacija29
2.2.KONTAKT OBRAZAC29
2.3.AUTORIZACIJA31
2.3.1.Način registracije32
2.3.2.Obrazac za logovanje32
2.4.ČUVANJE PODATAKA U FAJLOVIMA40
2.4.1.Menadžment vesti40
2.5.UPLOAD I PREUZIMANJE DOKUMENATA44
2.5.1.Detekcija tipa dokumenta44
2.5.2.Integracija dokumenta u sadržaj web stranice46
2.5.3.Preuzimanje dokumenta46
2.5.4.Menadžment fajlova47
2.6.MENADŽMENT ČLANAKA53
2.6.1.Menadžment novinskih članaka54
3.FRONT-END APLIKACIJA61
3.1.ULAZNI PARAMETRI61
3.2.KORISNIČKI INTERFEJS62
3.3.JAVASCRIPT APLIKACIJA62
3.4.KOMENTAR64
4.WEB SERVISI65
4.1.XML65
4.1.1.Parsiranje65
4.2.JSON66
4.3.VREMENSKA PROGNOZA66
4.4.INTEGRACIJA WEB SERVISA U WEB SAJT68

5.CMS71
5.1.POTREBNI ELEMENTI71
5.2.STRUKTURA FAJLOVA72
5.3.KONTROLA ULAZNIH PARAMETARA72
5.4.LOGIKA APLIKACIJE73
5.5.BACK END74
5.5.1.Baza podataka74
5.5.2.PHP75
5.6.FRONT END85
5.6.1.HTML i šabloni85
5.6.2.CSS86
5.7.KONFIGURISANJE APLIKACIJE87
5.8.REZULTAT87
5.9.DEBUGGING87
5.9.1.Spisak za proveru87
5.9.2.Ispravljanje uočenih grešaka90
5.10.DALJI RAZVOJ94
5.10.1.Unapređenje navigacije94
5.10.2.Sistem za pretragu sadržaja96
5.10.3.Komentar100
5.10.4.Domaći zadatak100
6.DIZAJN101
7.ZAŠTITA PHP APLIKACIJE107
7.1.KRITIČNE TAČKE107
7.2.SLOBODNA SINTAKSA107
7.3.KONTROLA GREŠAKA108
7.4.LOGOVANJE I PRIKAZ GREŠAKA109
7.5.SISTEM FAJLOVA109
7.5.1.Upload fajlova111
7.5.2.Lokacija fajlova111
7.6.KONTROLA ULAZNIH INFORMACIJA111
7.7.SQL INJEKCIJE112
7.8.UPOTREBA TUĐEG KODA113
8.LITERATURA115
8.1.LITERATURA115
8.2.ONLINE TJUTORIJALI I PRIMERI115


Tagovi

knjiga, web programiranje, web aplikacija, php, mysql, javascript