Podrška

Na sve svoje proizvode dajemo garanciju, a održavanje sistema shodno željama klijenta je moguće u garantnom i vangarantnom periodu. Usluge koje pružamo u postprodaji su:

  • Korisnički servis
  • Modifikacija postojećih funkcionalnosti isporučenog softvera
  • Konsultacije na lokaciji korisnika
  • Naknadna izrada modula i podsistema


Uputstvo za upotrebu

Uz svaki proizvod koji isporučimo klijenti dobijaju uputstvo za upotrebu napisano svakodnevnim jezikom i na jednostavan način, što će im bitno olakšati praktični rad sa našim aplikacijama.

Obuka

Obuku administratora i korisnika sistema vrše naši saradnici koji osim što su učestvovali u razvoju softvera, poseduju i dugogodišnje praktično iskustvo u radu u privredi. To pruža poseban kvalitet nastavi i omogućuje da kompletna obuka bude brza i efikasna.

Korisnička podrška

Naša korisnička podrška pruža precizne odgovore na pitanja korisnika vezana za korišćenje isporučenog softvera. U slučaju potrebe, naši saradnici su spremni da u najkraćem roku dođu kod korisnika i pomognu u rešavanju konkretnog problema.