Snimanje stanja

Vršimo uslugu snimanja i analize postojećeg stanja u skladu sa postavljenim zahtevima. Dobijeni rezultati se mogu iskoristiti:

  • Kao ulazni parametri za izradu poslovno informacionog sistema
  • Za analizu rada i optimizaciju informacionog sistema i baze podataka
  • Za formiranje ili optimizaciju liste dokumenata sistema upravljanja kvalitetom
  • Za izradu detaljnog programa rada
  • Za merenje postignutih efekata na kraju realizacije programa rada