Autotransport Kostolac

Platforma: Magma Simple CMS
Tehnologija: PHP, MySQL, Ajax, Javascript, HTML, CSS
Potrebno predznanje za održavanje: Minimalno. Poželjno iskustvo u administraciji foruma ili društvenih mreža.

Osnovne karakteristike:

Softver za podršku sistemu nabavke u okviru kompanije. Sistem je izgrađen oko Magma Simple CMS-a i u njega su integrisani naš softver za e-Nabavku, kao i moduli za menadžment korisničkih naloga, menadžment ovlašćenja za pristup određenim sekcijama portala i menadžment poslovnih partnera.

Za uspešno održavanje sistema, naručilac posla treba da odredi jednu osobu koja će pohađati obuku u ukupnom trajanju od 3-6 školskih časova. Obuku za korisnike sistema u trajanju od 3-12 školskih časova, zavisno od složenosti unutrašnje organizacije firme, treba da prođu sve osobe koje u okviru kompanije učestvuju u sistemu nabavke.

Za više detalja o softveru za online nabavku, pogledajte našu Magma e-Nabavka.