Centar za razvoj karijere

Platforma: Magma CMS
Tehnologija: PHP, MySQL, Ajax, Javascript, HTML, CSS
Adresa: www.razvojkarijere.uns.ac.rs
Potrebno predznanje za održavanje: Minimalno. Poželjno iskustvo u administraciji društvenih mreža.

Osnovne karakteristike:

Softver za podršku poslovanju univerzitetskih centara za razvoj karijere (CZRK), realizovan kao dvojezičan web portal na srpskom i engleskom jeziku. Osnova sistema je Magma CMS i u njega su integrisani Magma Matchmaker, kao i moduli za menadžment korisničkih naloga, menadžment zaposlenih i studenata, menadžment poslovnih partnera, menadžment dokumenata, menadžment vesti, članaka i oglasa. U sistem se mogu integrisati Google Forms obrasci i ankete.

Obuka za održavanje sistema traje 3 radna dana odnosno 12 školskih časova.

Kako portal funkcioniše:

Portal funkcioniše na sličan način kao društvene mreže.

  • Naručilac posla određuje pravila za registraciju korisnika: kreira korisničke naloge na osnovu dostavljene dokumentacije ili naloge samostalno kreiraju korisnici uz superviziju zaposlenih u CZRK-u.
  • Studenti popunjavaju obrasce o svojim znanjima, veštinama i interesovanjima.
  • Poslodavci ažuriraju profile svojih firmi i oglase sa otvorenim pozicijama za praksu, volontiranje ili zaposlenje pri čemu se za svako mesto definišu složeni kriterijumi (broj otvorenih mesta, rok za popunu, potrebna dokumenta, uslovi itd).
  • Zaposleni u CZRK-u su posrednici, tj. prikupljaju/prosleđuju dokumenta i spajaju studente sa poslodavcima upoređivanjem zadatih kriterijuma.