Istraživačko razvojni centar

Platforma: Magma Simple CMS
Tehnologija: PHP, MySQL, Javascript, HTML, CSS
Potrebno predznanje za održavanje: Minimalno. Poželjno iskustvo u administraciji foruma ili društvenih mreža.

Osnovne karakteristike:

Softver za podršku poslovanju istraživačko razvojnog centra zamišljen kao dvojezičan web portal na srpskom i engleskom jeziku. Sistem je izgrađen oko Magma Simple CMS-a i u njega su integrisani naš softver za upravljanje projektima, kao i moduli za menadžment korisničkih naloga, menadžment ovlašćenja za pristup određenim sekcijama portala, menadžment poslovnih partnera, menadžment vesti, forum i ankete.

Za više informacija, pogledajte naš softver za upravljanje projektima i softver za istraživačko razvojni centar.