Lični karton igrača

Platforma: Magma CMS
Tehnologija: PHP, MySQL, Ajax, Javascript, HTML, CSS
Potrebno predznanje za održavanje: Minimalno.

Osnovne karakteristike:

Softver za praćenje razvoja vaterpolista u toku karijere, od samog početka u školi plivanja do reprezentacije. Sistem je izgrađen oko Magma CMS-a i u njega su integrisani moduli za menadžment korisničkih naloga, menadžment vaterpolista, menadžment trenera, praćenje treninga i praćenje testova. Ostavljena je mogućnost daljeg razvoja sistema prema željama naručioca, podrška za kompleksan matematički aparat i analitiku, kao i mogućnost integracije sa drugim relevantnim sistemima.