Relej centar

Platforma: Magma CMS
Tehnologija: PHP, MySQL, Ajax, Javascript, HTML, CSS

Osnovne karakteristike:

Softver za podršku poslovanju Inovacionog relej centra u Srbiji, realizovan kao dvojezičan web portal na srpskom i engleskom jeziku. Osnova sistema je Magma CMS i u njega su integrisani Magma Matchmaker, kao i moduli za menadžment korisničkih naloga, menadžment vesti i tekstova, menadžment poslovnih partnera i menadžment dokumenata.

Za više detalja o našem softveru za uparivanje i upoznavanje, pogledajte Magma Matchmaker.