RTD database - ERA West Balkan

Platforma: Magma CMS
Tehnologija: PHP, MySQL, Ajax, Javascript, HTML, CSS, Web scraping
Potrebno predznanje za održavanje: Minimalno ili nikakvo.

Osnovne karakteristike:

Registar istraživača i naučno istraživačkih organizacija u Republici Srbiji. Izrađen po specifikaciji naručioca posla, realizovan kao web sajt na engleskom jeziku i vizuelno usklađen sa postojećim web portalom naručioca. Osnova sistema je Magma CMS i u njega su integrisani moduli za menadžment korisničkih naloga, menadžment kompanija, pretraživanje po različitim kriterijumima i kontakt obrazac.

Kako naručilac nije bio u stanju da obezbedi osoblje za unos potrebnih podataka, izradili smo softver za prikupljanje velike količine podataka sa interneta, njihovu automatsku obradu, klasifikaciju i ubacivanje u bazu podataka.

Naručilac posla je odredio osobu bez prethodnog iskustva u radu sa web aplikacijama, koju smo posle obuke u trjanju od 3 školska časa osposobili da samostalno održava sadržaj web sajta.
West Balkan Research Directory